W Brzegu odremontowano Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Brzegu odremontowano Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

11 lutego, 2020 0 przez Redakcja

W Brzegu odremontowano Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mieszkańcy Brzegu będą mogli korzystać ze świeżo wyremontowanego Punktu Pomocy Kryzysowej. Jest to miejsce, w którym pomoc znajdą ofiary przemocy domowej, seniorzy oraz rodzice mający problemy z dziećmi.

Pomoc trudnym dzieciom
Obecnie w ośrodku działają poradnie psychologiczne, socjalno-prawne, rodzinne, uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do ośrodka mogą zgłaszać się także rodzice oraz pedagodzy mający trudność z dziećmi bądź podopiecznymi.

Pomoc seniorom
Prowadzone są także cotygodniowe spotkania „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Pracownicy punktu chętnie pomogą osobom starszym w napisaniu pism urzędowych czy wypełnieniu druków w formie elektronicznej. Po remoncie dzieci mogą skorzystać ze specjalnych kącików zabaw, a starsza młodzież może w spokoju porozmawiać z psychologiem lub nawet odrobić zadanie domowe. Placówka mieści się w Brzegu w budynku przy ulicy Piastowskiej 29a. Telefon kontaktowy do ośrodka to: 77 416 05 06.