Kandydaci na rachmistrzów poszukiwani

Kandydaci na rachmistrzów poszukiwani

25 czerwca, 2020 0 przez Redakcja

Burmistrz Brzegu informuje, że poszukiwani są kandydaci do przeprowadzenia spisu powszechnego. Kandydatury można zgłaszać w terminie do urzędu Miasta za pośrednictwem poczty lub osobiście z dopiskiem: „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.”. Termin składania podań rozpoczyna się 15.06.2020 i potrwa do 08.07.2020.

Praca nie dla każdego
Kandydat na rachmistrza musi spełnić szereg wymagań. Zgodnie z artykułem 20. Ustawy z dnia 31 lipca 2019 o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku rachmistrz musi posiadać polskie obywatelstwo oraz zamieszkiwać na terenie danej gminy. Istotna jest także biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Kolejne wymagania to co najmniej średnie wykształcenie oraz zaświadczenie o niekaralności za za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Składając aplikację, należy dostarczyć: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, kserokopię dowodu potwierdzającego zdobycie wykształcenia, oświadczenie o niekaralności oraz informację o RODO.